Διαχείριση πιστώσεων

Γνωρίζουμε ότι οι επιχειρήσεις ανάλογα με τη δυναμική και τον κλάδο δραστηριοποίησής τους, χρειάζονται διαφορετικές λύσεις για την κάλυψη των πιστωτικών αναγκών τους.  Η εταιρεία μας διαθέτει τόσο την εμπειρία όσο και τα προϊόντα που μπορούν να βοηθήσουν την επιτυχή δραστηριοποιήση τόσο των μικρομεσαίων όσο και των πολυεθνικών επιχειρήσεων και στις πέντε ηπείρους.  

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Οικονομικές υπηρεσίες για ό,τι γνωρίζετε να κάνετε καλύτερα. Αλλά με ασφάλεια!

Είναι απαραίτητο οποιαδήποτε διαχείριση πιστώσεων να είναι σχεδιασμένη με γνώμονα τις ιδιαίτερες επιχειρησιακές σας ανάγκες. Απαραίτητα συστατικά όταν αναφερόμαστε σε ασφάλειες πιστώσεων, είναι η απλότητα στη χρήση και η ικανή υποστήριξη.Είναι αδόκιμο, ειδικά μικρομεσαίες εταιρείες να εμπλέκονται με προϊόντα διαχείρισης πιστώσεων, τα οποία είναι χρονοβόρα και περιπλέκουν περαιτέρω τη διοίκηση των εταιρειών.Στην Atradius  ασπαζόμενοι πλήρως την παραπάνω άποψη, έχουμε αναπτύξει υπηρεσίες, οι οποίες προσφέρουν κάλυψη, πληροφόρηση και ασφάλεια με τη μικρότερη δυνατή εμπλοκή των πελατών και με λογικό κόστος.

Αποφύγετε τη ζημία 

Αν έχετε υποστεί οικονομική ζημία χωρίς δική σας υπαιτιότητα ή αν βιώνετε καθυστέρηση πληρωμών, οι υπηρεσίες μας στην ασφάλιση πιστώσεων μπορούν να σας βοηθήσουν.Αν επιπλέον επιθυμείτε την επέκταση των δραστηριοτήτων σας, οι πληροφορίες μας για τις διεθνείς αγορές και η κάλυψή που σας προσφέρουμε σε αυτές, θα είναι στη κατεύθυνση αυτή, στη διάθεσή σας.

Μεγάλες Επιχειρήσεις

Διαχείριση Πιστώσεων όπως εσείς την επιθυμείτε

Ελευθερία Επέκτασης Δραστηριοτήτων

Η δυνατότητα συναλλαγής με ασφάλεια τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης.Η υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης με ταυτόχρονη προστασία των υφιστάμενων εμπορικών σχέσεων  δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί  στις σημερινές συνθήκες. Στην κατεύθυνση αυτή η Atradius μέσα από την εμπειρία και το διεθνές δίκτυό της μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά.

Μπορούμε και Κάνουμε τη Διαφορά

Σας παρέχουμε υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες, οι οποίες υποστηρίζονται από ένα φιλικό προς τον χρήστη διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης.Επιπρόσθετα, το έμπειρο προσωπικό μαςβρίσκεται στη διάθεσή σας, πρόθυμο να σας βοηθήσει.

Παράλληλα, το σύστημα πληροφοριών που διαθέτουμε, σας καθιστά ανά πάσα στιγμή ενήμερους για την τρέχουσα εικόνα της ασφαλιστικής σας κάλυψης.

Εάν λοιπόν επιζητείτε την εμπορική ανάπτυξη της επιχειρησής σας και τη μεγιστοποίηση του κέρδους σας,  η Atradius αποτελεί την ιδανική πρόταση συνεργασίας.

Πολυεθνικοί Οργανισμοί

Ασφάλιση Πιστώσεων - Μία ¨"συντονισμένη" λύση

Η Πρόκληση για τους Πολυεθνικούς Οργανισμούς

Ένα από τα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πολυεθνικοί οργανισμοί είναι η ανεύρεση συνεργατών διαχείρισης πιστώσεων εφάμιλλων με το όραμα και τους σκοπούς τους.

Τεράστιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν στις παγκόσμιες συναλλαγές. Η έλλειψη της ρευστότητας είναι ένας εξ αυτών. Αλλά και σε πιο ασταθή οικονομικοπολιτικά περιβάλλοντα,  οι νομισματικές διακυμάνσεις, η τρομοκρατία, ο πόλεμος ή άλλες φυσικές κατραστροφές δύνανται ενδεικτικά να εμποδίσουν την ολοκλήρωση μιας επιχειρηματικής συμφωνίας.

Συνεργάτης με Όραμα

Με το παγκόσμιο δίκτυο που διαθέτουμε μπορούμε να προσαρμοστούμε στα δικά σας δεδομένα και να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις σας όσον αφορά στην ασφάλιση των πιστώσεών σας, στην επιχειρηματική σας πληροφόρηση καθώς και στην είσπραξη των απαιτήσεών σας.

Οι συνεργάτες μας