Αποζημίωση

Ασφάλιση Πιστώσεων για πωλήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο στόχος μας είναι να γίνουμε ο συνεργάτης σας στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, συνεργαζόμενοι στενά με τον εσωτερικό υπεύθυνο πιστωτικού ελέγχου της επιχείρησης.


Δεν μπορούμε, ούτε θέλουμε να τον αντικαταστήσουμε. Ο μόνος μας σκοπός είναι να αυξήσουμε την παραγωγικότητά του και την απόδοσή του.
Που στοχεύουμε; O στόχος μας είναι να προσφέρουμε κάλυψη για όλο τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης. Το πραγματοποιούμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της εταιρίας σας.
Τι προσφέρουμε ; Προσφέρουμε κάλυψη για βραχυπρόθεσμες πιστώσεις στην Ελλάδα και στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Η κάλυψη των απαιτήσεών σας εγγυάται την αποζημίωσή σας αν οι πελάτες σας σε Ελλάδα και εξωτερικό πτωχεύσουν ή αδυνατούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους. Καθόσον ο ασφαλιστής προσφέρει κάλυψη για πελάτες που συναλλάσσονται σε όλο τον κόσμο, παρακολουθεί συνεχώς την οικονομική κατάσταση όλων των χωρών.
Υπάρχουν ακόμα και άλλες υπηρεσίες, όπως αξιολόγηση οικονομικής κατάστασης και φερεγγυότητας αγοραστών και διεκδίκηση απαιτήσεων.
Αν θέλετε :
- Να ενισχύσετε τον πιστωτικό έλεγχο στην επιχείρησή σας :
Προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες αναλύοντας την οικονομική κατάσταση των αγοραστών σας, ταυτόχρονα με την διεκδίκηση των απαιτήσεών σας.
- Να χρησιμοποιήσετε τις απαιτήσεις σας σαν εγγυήσεις στη σχέση σας με κάποιο πιστωτικό ίδρυμα :
H δυνατότητα εκχώρησης του δικαιώματος καταβολής αποζημίωσης σας ενδιαφέρει.

Οι συνεργάτες μας