Υπηρεσίες Είσπραξης Απαιτήσεων

Υπηρεσίες Είσπραξης Απαιτήσεων


Ο ασφαλιστής παρέχει άμεσες, αποτελεματικές και ευέλικτες λύσεις αναφορικά με την είσπραξη των                                                                   απαιτήσεών σας τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό.

Ο ασφαλιστής παρέχει:

  • Ευρύ δίκτυο συνεργατών σε παγκόσμια κλίμακα

  • Άρτια γνώση του νομικού πλαισίου κάθε χώρας 

  • Υψηλές υπηρεσίες διαχείρισης

Οι συνεργάτες μας