Προγράμματα ειδικών καλύψειων

Προϊόντα ειδικών καλύψεων


Το τμήμα των προϊόντω ειδικών συμβολαίων παρέχει εξειδικευμένες λύσεις με σκοπό την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου σε περιπτώσεις που το βασικό συμβόλαιο της Ασφάλισης Πιστώσεων δεν μπορεί να λειτουργήσει, όπως αυτήν της κάλυψης ενός μοναδικού οφειλέτη.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Οι συνεργάτες μας