Ασφάλιση πελατών με μεταβαλλόμενες ανάγκες

Ένα προϊόν που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την κάλυψη των δικών σας αναγκών. Το αρθροτό συμβόλαιο, μία επαναστατική έννοια στην ασφάλιση πιστώσεων, σας επιτρέπει να διαμορφώσετε ένα συμβόλαιο σύμφωνα με τις ανάγκες σας, προσφέροντας:

Το αρθροτό συμβόλαιο, μία επαναστατική έννοια στην ασφάλιση πιστώσεων, σας επιτρέπει να διαμορφώσετε ένα συμβόλαιο σύμφωνα με τις ανάγκες σας, προσφέροντας:

  • Μία ευέλικτη και εμπεριστατωμένη προσέγγιση στην ασφάλεια πιστώσεων

  • Πρόσβαση σε ένα διεθνές δίκτυο είσπραξης χρεών

  • Ένα υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης συμβολαίου

  • Κάλυψη μέχρι και 85% της οφειλής

  • Άρτια υποστήριξη διαχείρισης συμβολαίων

Οι συνεργάτες μας