Επιχειρηματική πληροφόρηση

Η Ασφάλιση Πιστώσεων προστατεύει την επιχείρησή σας από τον κίνδυνο κάποιος αγοραστής σας να μην εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του. Αυτό μπορεί να συμβεί αν πτωχεύσει ο αγοραστής σας ή αν δεν πληρώσει τις οφειλές του μέσα στο συμφωνημένο χρονικό διάστημα.


Με εφόδια την πολύχρονη εμπειρία των ασφαλιστών πιστώσεων τα προϊόντα  προσφέρουν σε Ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα καθώς και σε Ελληνικές εταιρίες με έδρα το εξωτερικό σύγχρονες και εξειδικευμένες λύσεις για προβλήματα που αφορούν την πρόληψη κινδύνου, αλλά και την αποζημίωση και διεκδίκηση των απαιτήσεων.

Οι συνεργάτες μας