Αποκατάσταση του Προβλήματος για τις Ελληνικές Εισαγωγές «Επί Πιστώσει» από Χώρες- Μέλη της Ε.Ε


Όπως είναι  γνωστό, λόγω της σοβαρής κρίσης που βιώνει τα τελευταία χρόνια η Ελληνική Οικονομία, οι Έλληνες Εισαγωγείς από τις αρχές του 2012 αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας, ακόμη και επιβίωσης των επιχειρήσεών τους. Η αιτία ήταν ότι, οι εξαγωγείς των Χωρών-Μελών της Ε.Ε. που πουλούσαν προϊόντα «επί πιστώσει» σε Έλληνες Εισαγωγείς, ζητούσαν προκαταβολική πληρωμή προκειμένου να φορτώσουν τα προϊόντα τους προς Ελλάδα. Αυτό συνέβαινε γιατί οι Εταιρίες Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων των Χωρών-Μελών της Ε.Ε. σταμάτησαν να ασφαλίζουν εξαγωγικές πιστώσεις προς Ελλάδα. Όπως είναι φυσικό, το πρόβλημα επηρέαζε αρνητικά και πολλούς Έλληνες Εξαγωγείς, δεδομένου ότι έκαναν εισαγωγές πρώτων υλών ή ενδιάμεσων προϊόντων προκειμένου να ετοιμάσουν τις εξαγωγικές τους παραγγελίες.Προκειμένου να λυθεί, ή και να μετριαστεί το παραπάνω πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι Έλληνες Εισαγωγείς, και για να συνεχιστεί απρόσκοπτα το εμπόριο μεταξύ ξένων εξαγωγέων και Ελλήνων εισαγωγέων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Δ/ση Ανταγωνισμού), μετά και από τη σύμφωνη γνώμη των Χωρών-Μελών της Ε.Ε.,τροποποίησε από 20.04.2012 τη λίστα των «Εμπορεύσιμων Χωρών», εξαιρώντας την Ελλάδα από όλες τις άλλες Χώρες-Μέλη της Ε.Ε. Η σχετική τροπολογία δημοσιεύτηκε στην «Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (2012/C,  117/01, 21.04.2012). Με βάση την  παραπάνω τροπολογία, οι Ιδιωτικές Εταιρίες Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων μπορούσαν πλέον να ασφαλίζουν εξαγωγικές πιστώσεις προς Ελλάδα με 100% αντασφάλιση που παρέχεται από τα Υπουργεία Οικονομικών των αντίστοιχων Χωρών-Μελών της Ε.Ε. (δηλ. με Εγγύηση του Δημοσίου). Στη συνέχεια, με πρωτοβουλία της «Ελληνικής Αντιπροσωπείας» που συμμετέχει στην «Ομάδα Εξαγωγικών Πιστώσεων» του Συμβουλίου της Ε.Ε., την 12.07.2012 εστάλησαν γραπτώς προς όλες τις «Αντιπροσωπείες» των Χωρών-Μελών της Ε.Ε. 2 συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία προτάθηκαν από τον Ελληνικό ΟΑΕΠ, και στα οποία κλήθηκαν να δώσουν γραπτές απαντήσεις όλες οι «Αντιπροσωπείες» (δηλ. 26 Αντιπροσωπείες). Οι 2 ερωτήσεις ήταν : (1) Ποια είναι η «Πολιτική Κάλυψης» για Ελλάδα στη χώρα τους όσον αφορά στην ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων, και (2) Αν εφαρμόζουν την τροπολογία της «Ανακοίνωσης» που ισχύει από 20.04.2012 και αν έχουν ενημερώσει (και με ποιον τρόπο) τους εξαγωγείς των χωρών τους. Η ευχάριστη είδηση είναι ότι, από 12.07.2012 μέχρι και 24.09.2012, η «Ελληνική Αντιπροσωπεία» έλαβε γραπτές απαντήσεις από 19 Χώρες-Μέλη της Ε.Ε., οι οποίες μας απάντησαν ότι εφαρμόζουν την παραπάνω τροπολογία της «Ανακοίνωσης» και ότι ασφαλίζουν όλες τις εξαγωγικές πιστώσεις προς Ελλάδα «κατά περίπτωση» (case-by-case). Επίσης, μας απάντησαν και στο 2ο σκέλος του 2ου ερωτήματος, ότι δηλ. έχουν ενημερώσει σχετικά τους Συλλογικούς Εξαγωγικούς Φορείς των χωρών τους και ότι έχουν αναρτήσει σχετική ενημερωτική ανακοίνωση στα sites των αντίστοιχων κρατικών οργανισμών.

Τα άρθρα μας

  • Ασφάλιση Πιστώσεων, πόσο είναι αναγκαία;

    Ένας κλάδος που στις μέρες μας παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη είναι ο κλάδος της ασφάλισης πιστώσεων. Η ύπαρξη του συγκεκριμένου κλάδου οφείλεται στην αδυναμία ορισμένων εταιρειών να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους απέναντι στους προμηθευτές τους.

Γνωστοποιήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρατείνει μέχρι την 31.12.2013
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρατείνει μέχρι την 31.12.2013 την ισχύ του ευνοϊκού καθεστώτος Ασφάλισης των Βραχυπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων που παρέχονται προς Έλληνες Εισαγωγείς

Αποκατάσταση του Προβλήματος για τις Ελληνικές Εισαγωγές
Αποκατάσταση του Προβλήματος για τις Ελληνικές Εισαγωγές «Επί Πιστώσει» από Χώρες- Μέλη της Ε.Ε


Άτυπη Συνεδρίαση CWG, 12-13 Μαϊου 2011

Συμμετοχή Εκπροσώπων του «Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων» (ΟΑΕΠ) στη Συνεδρίαση της «Ομάδας Εξαγωγικών Πιστώσεων» του Συμβουλίου της Ε.Ε. που διοργανώθηκε από την Ουγγρική Προεδρία στη Βουδαπέστη την 12-13 Μαϊου, 2011.

Οι συνεργάτες μας