Ποιοί είμαστε

Ποιοί είμαστε

Λίγα λόγια για την Empedos Insurance & Reinsurance Brokers

Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα

Συγκεντρώσαμε τις απαντήσεις στα πιο συχνά σας ερωτήματα.

Πως μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι

Ο σύνδεσμός σας με τη χρηματοδότηση. Η συνεργασία μεταξύ μιας εμπορικής Τράπεζας και μιας Ασφαλιστικής εταιρίας Πιστώσεων αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των ετών σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Οι τράπεζες συνιστούν την Ασφάλιση Πιστώσεων στους επιχειρηματίες πελάτες τους.

Γιατί να μας προτιμήσετε

Σας προστατεύουμε από τις επισφαλείς απαιτήσεις ενώ αξιοποιούνται καλύτερα οι ενέργειες της Διεύθυνσης Πωλήσεων. Σας απαλλάσσουμε από το βάρος της διεκδίκησης των απαιτήσεων και μεγιστοποιούμε τη δυνατότητα επανείσπραξης. Ενισχύουμε τη ρευστότητα της επιχείρησής σας.

Οι συνεργάτες μας