Τι είναι η ασφάλιση πιστώσεων;

Η ασφάλιση πιστώσεων  είναι ένας οικονομικός και εύχρηστος τρόπος να διασφαλίσετε την  πληρωμή για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχετε επί πιστώσει. Η ασφάλιση πιστώσεων δεν είναι μόνο ένα εργαλείο εμπορικής προστασίας, αλλά κυρίως μία υγιής επένδυση κερδοφορίας και ανάπτυξης

Η Ασφάλιση Πιστώσεων προστατεύει την επιχείρησή σας από τον κίνδυνο κάποιος αγοραστής σας να μην εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του. Αυτό μπορεί να συμβεί αν πτωχεύσει ο αγοραστής σας ή αν δεν πληρώσει τις οφειλές του μέσα στο συμφωνημένο χρονικό διάστημα.
Η επιχείρησή σας κάνει πωλήσεις, αλλά πληρώνεται πάντα γι' αυτές ; Γιατί να διατρέχετε κινδύνους εφόσον μπορείτε να ασφαλίσετε τις απαιτήσεις σας ;
Η Ασφάλιση Πιστώσεων προσφέρει προστασία στην επιχείρησή σας έναντι της αφερεγγυότητας των πελατών - αγοραστών σας. Ο διακανονισμός των πληρωμών είναι καθημερινή φροντίδα σε κάθε επιχείρηση. Ακόμα και με την καλύτερη οργάνωση, τα πιο εξελιγμένα συστήματα και τις πιο ενημερωτικές πληροφορίες, δεν μπορείτε να είστε βέβαιοι για τα αποτελέσματα. Για τις περισσότερες επιχειρήσεις οι λογαριασμοί απαιτήσεων αποτελούν το 30 - 40 % ή και περισσότερο του ενεργητικού τους. Μια σημαντική επισφάλεια είναι δυνατόν να επηρεάσει τα ετήσια αποτελέσματά της επιχείρησης, να επιβαρύνει τον ισολογισμό της και μερικές φορές να απειλήσει ακόμα και την βιωσιμότητά της - αποτελεί δε μια από τις συχνότερες αιτίες πτώχευσης των επιχειρήσεων.

Σε αυτό το σημείο επεμβαίνουμε. Σας εξασφαλίζουμε : 

- Ασφαλίζοντας την εταιρία σας για τον κίνδυνο μη έγκαιρης πληρωμής των απαιτήσεών σας ή της πτώχευσης των πελατών - αγοραστών σας 
- Βοηθώντας σας να αποφύγετε ή να περιορίσετε σημαντικά τις επισφάλειες 
- Αναλύοντας συνεχώς τη φερεγγυότητα των πελατών σας και συμβουλεύοντάς σας για τα πιστωτικά όρια και τους όρους των εμπορικών συμφωνιών με τους πελάτες σας, ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση 
- Συμβάλλοντας στην προσπάθεια διεκδίκησης και επανείσπραξης των απαιτήσεών σας 
- Πληρώνοντας έως και 90 % της οφειλής, αν δεν πληρωθείτε μετά από προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Οι συνεργάτες μας